Tip 1: Elke dag een kwartiertje voorlezen

Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen die zelf nauwelijks lezen, omdat:

 • het kind daarbij ongemerkt aan zijn of haar taalontwikkeling werkt.
 • de woordenschat uitgebreid wordt.
 • het kind zich leert verplaatsen in andere personen en in onbekende situaties.
 • het kind ontdekt dat boeken (en lezen) leuk zijn.

Tip 2: Samen lezen

Probeer 5 x per week tien minuten samen te lezen. Volg hierbij de volgende methode:

 • Neem een boek dat uw kind zelf heeft uitgekozen en dat mag best een paar AVI-niveaus hoger zijn dan uw kind technisch aan kan.
 • Lees de eerste bladzijde voor en wijs bij met een bijwijzer. Het kind leest in zichzelf mee.
 • Lees daarna om-en-om een zin of om-en-om een stukje.
 • Laat het kind niet hakkelen, maar zeg het woord voor. Het woord wordt dan niet fout ingeslepen. Het kind blijft leesplezier houden, omdat het vlot door kan lezen.

Tip 3: Leessfeer thuis

Creëer een prettige leessfeer thuis. Hoe doet u dat?

 • Lees in aanwezigheid van uw kind.
 • Neem uw kind mee naar de bibliotheek.
 • Reageer op wat u leest. Laat zien dat lezen iets met je doet en dat u dat leuk vindt. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan om boeken. Ook kranten of tijdschriften zijn hiervoor geschikt.
 • Lees regelmatig (liefst dagelijks) voor.


Tip 4: Samen lezen oefenen

Leest u eerst het begin van het boek aan uw kind voor. Zit hij of zij goed in het verhaal en is het nieuwsgierig naar de afloop? Uw kind zal inmiddels in staat zijn het boek zelf uit te lezen omdat de structuur van het verhaal duidelijk is.

 • Op het Makkelijk Lezen Plein staan boeken die voor dit doel geschikt zijn.
 • Kies hiervoor uitsluitend boeken die uw kind leuk vindt. Vindt hij of zij het boek bij nader inzien toch niet leuk? Lees het dan niet uit maar kies een ander.