Heeft uw kind het plezier in (leren) lezen verloren?

Lukt het uw kind niet om vlot een tekst te lezen en deze te begrijpen?

Heeft uw kind op school een leesachterstand?

Haalt uw kind lage cito-scores doordat het niet goed kan lezen?

5 boeken pip wil

Het leesprobleem

Komt u dan eens samen met uw kind langs in mijn praktijk  “Van leesprobleem naar leesplezier”. Wellicht kan ik uw kind via een fijne persoonlijke aanpak helpen.

Met plezier lezen start bij een goed kinderboek.

Mijn praktijk staat vol met prachtige, goede kinderboeken. Al lezend in het door uw kind gekozen boek werken we samen aan zijn/haar leesprobleem zodat ook uw kind (weer) met plezier en begrip gaat lezen.

Voor elk kind het juiste kinderboek.

Stichting Lezen:

“Goed kunnen lezen is een belangrijke, zo niet noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen functioneren in onze samenleving. Maar dat niet alleen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die veel leeskilometers maken beter leren lezen en later meer kans hebben op een succesvolle loopbaan.”