foto Astrid

Voorstellen

Ik ben Astrid Moras, ik werk al 27 jaar als leerkracht in verschillende groepen in het basisonderwijs. Daarnaast ben ik leescoördinator en heb ik me ontwikkeld als leesspecialist. Mijn passie is kinderen vloeiend leren lezen. Kinderen laten genieten van het lezen van mooie kinderboeken.

De mooiste kinderboeken

Voor uw kind heb ik mijn praktijk ingericht met de mooiste kinderboeken.

Meisje met boek heeft idee

Weer plezier krijgen in lezen

Bij de meeste kinderen verloopt het aanvankelijk lezen in een vlot tempo. Elke week leren de kinderen in groep 3 een aantal nieuwe letters waarbij ze als vanzelf steeds nieuwe woorden lezen. Echter, bij sommige kinderen verloopt dit proces een stuk trager en raakt het achter bij de rest van de klas. Deze kinderen gaan vaak spellend of radend lezen. De motivatie om te leren lezen wordt minder, soms wordt het kind onzeker of faalangstig.

Wanneer het kind doorstroomt naar de midden- en bovenbouw van de basisschool is het kind nog zo bezig met het technisch lezen dat het niet toekomt aan belevend lezen. Het kind heeft dan meestal ook moeite met begrijpend lezen en studerend lezen bij de zaakvakken. Het gevolg hiervan is dat deze kinderen laag scoren op (cito) toetsen. Vaak hebben zij dan het plezier in lezen, in leren en in school verloren.

Graag wil ik deze kinderen helpen om hun leesproblemen op te lossen. Ik wil ze helpen het plezier in lezen weer terug te krijgen.